Veletrhy a výstavy v roce 2015

13.02.2015

Vážení zákazníci, v nadcházejícím roce, stejně jako v letech minulých, se snámi budete moci setkat na řadě veletrhů a výstav se zemědělskou a zahradní technikou. Z každé výstavy, na které budeme prezentovat naše produkty, Vám přineseme podrobný report.

tento rok se s námi uvidíte zde:

  • 21.5. - Národní výstava českého strakatého skotu ZD Opařany, místo konání Řepeč
  • 9.6.-10.6. - Naše pole 2015 a den Zemědělce, místo konání Nabočany u Chrudimi
  • 11.6. - Podhory 2015, místo konání Čistá v Krkonoších
  • 17.6. - Velký polní den Soufflet agro, místo konání Všestary u Hradce Králové
  • 16.9. – 17.9. - Den Zemědělce, místo konání Kámen

Národní výstava českého strakatého skotu ZD Opařany

datum konání: 21.5.2015
místo konání: Řepeč

Tradiční výstava plemeného skotu v Řepči,na které mají účastníci výstavy možnost shlédnout ty nejlepší krávy plemene českého strakatého a plemene holštýnského.
Naše pole 2015 a den Zemědělce

datum konání: 9.6.-10.6.2015
místo konání: Nabočany u Chrudimi

Organizátorem výstavy Naše pole je od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s. r. o. Jedná se o přehlídku odrůd polních plodin a pokusů zaměřených na ochranu a výživu plodin. Součástí akce je rovněž výstava zemědělských strojů. Ukázky a předvádění techniky budou letos zaměřeny na orbu.

Podhory 2015

datum konání: 11.6.2015
místo konání: Čistá v Krkonoších

Výstava zemědělské techniky Podhory zahájila svou historii jako Den techniky organizovaný Středním odborným učilištěm zemědělským ve Fořtě v Krkonoších. Jak šel čas, ustálila se frekvence pořádání výstavy na jednu akci za dva roky vždy v roce mezi dvěma výstavami Techagro. V současnosti je výstava zaměřena na techniku pro sklizeň a údržbu travních porostů, údržbu svažitých pozemků, techniku na konzervaci píce pro hospodářská zvířata, dále zde najdete chovatelské potřeby, techniku a technologie na energetické využití biomasy, výrobce náhradních dílů, výrobce potřeb pro údržbu strojů.Velký polní den Soufflet agro

datum konání: 17.6.2015
místo konání: Všestary u Hradce Králové

Na návštěvníky čeká bohatý program – představení hlavních jarních i ozimých odrůd zemědělských plodin, chemické ochrany, regulátorů růstu, hnojiv, předvedení techniky a mnohé další. Pokusy
jsou o to zajímavější, že všechny sledované plodiny mají shodnou předplodinu.Den Zemědělce

datum konání: 16.9.–17.9.2015
místo konání: Kámen

Den Zemědělce je v současnosti nejnavštěvovanější polní výstavou, jejíž doménou je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií v praktických podmínkách. Den Zemědělce se tak jako každá výstava vyvíjel a přizpůsoboval podmínkám a požadavkům trhu. Ještě před deseti lety probíhalo v průběhu roku těchto výstav několik, každá specificky zaměřená pouze na jednu tematickou část. To se postupem doby změnilo a dnes je vše koncentrováno  maximálně do dvou výstav ročně. Každoročně probíhá Den Zemědělce spolu se sesterskou výstavou Naše pole v Nabočanech u Chrudimi a tematicky se specializuje na novinky a technologické trendy zemědělské techniky.